Anslutningsavgift

Ordförklaring

Avgift som utgår då el, vatten eller avlopp ska anslutas.