Anslutande land

Ordförklaring

Ett kandidatland som har följt vissa bestämmelser och som uppfyller de krav som gäller för att gå med i Europeiska Unionen.

Kategorier

EU