Anslagssparande

Ordförklaring

Möjlighet för en myndighet att föra över en outnyttjad del av ett ramanslag till nästa år.

Kategorier

Ramanslag, Anslag