Anslagsredovisning

Ordförklaring

Visar vilka anslag en myndighet har att röra sig med.

Kategorier

Anslag