Anslagsproposition

Ordförklaring

Proposition som innehåller förslag om regeringens anslag till olika ändamål. Budgetpropositionen innehåller alla anslag för följande budgetår. Under budgetåret kan regeringen föreslå nya anslag i tilläggsbudgeten.

Kategorier

Anslag