Anslag

Ordförklaring

Pengar från stat eller kommun som delas ut till en myndighet eller annan institution.

Underkategorier

Ramanslag, Anslagsframställning, Anslagsproposition, Anslagsredovisning, Anslagssparande