Anskaffningsutgiftsprincipen

Ordförklaring

Alla affärshändelser ska normalt sett registreras till de belopp som gällde vid tidpunkten för anskaffningen och därefter bibehållas oförändrade i senare bokslut

Kategorier

Anskaffningskostnad

Underkategorier

Anskaffningsvärdeprincipen