Ansökan

Ordförklaring

Ansökan är en skriftlig handling där avsändaren föreslår ett förslag eller framför ett önskemål som sedan mottagaren beviljar eller avslår.

Underkategorier

Anbudsansökan, Avskedsansökan, Konkursansökan, Jobbansökan, Blankett