Annullering

Ordförklaring

Formell ogiltigförklaring.