Annuitetsmetoden

Ordförklaring

Metod för investeringskalkylering. Genom denna kan man beräkna olika investeringsalternativs lönsamhet i förhållande till deras ekonomiska livslängd. Resultatet uttrycks i kronor per år.

Kategorier

Investeringskalkylering