Annual dividend

Ordförklaring

Årlig utdelning.

Kategorier

Dividend