Anläggningstillgångar

Ordförklaring

Tillgångar som bedöms vara avsedda att stadigvarande användas eller innehas i företaget, t.ex. fastigheter och maskiner.

Kategorier

Tillgång, Balansräkning

Underkategorier

Dolda reserver, Anläggningsregister

Relaterade mallar

Investeringskalkyl 2020

Förhållanden för granskning företagsöverlåtelse rörelse 2020