Anläggningsregister

Ordförklaring

Ett anläggningsregister är ett register över ett bolags anläggningstillgångar.

Kategorier

Tillgång, Anläggningstillgångar, Register