Anhörigbidrag

Ordförklaring

Ett bistånd i form av kontantbidrag som ges av kommunen till person för att betala dennes vård av nära anhörig eller närstående i hemmet.

Kategorier

Bidrag