Angriplighet

Ordförklaring

Ogiltighet som endast blir verksam om den påkallas av behörig part, vanligen inom viss tid eller i särskild ordning.

Kategorier

Ogiltighetsförklaring

Underkategorier

Klanderbarhet