Angivelsebrott

Ordförklaring

Brott som för åtal ska kunna väckas kräver anmälan från offrets sida. Motsats: åklagarbrott.