Andel eget kapital

Ordförklaring

Detta nyckeltal beräknas genom att dividera eget kapital med totala tillgångar. (Eget kapital / Totala tillgångar) Svaret ger en kvot som sedan kan omsättas till procent för att se hur stor del av de totala tillgångarna som utgörs av det egna kapitalet.

Kategorier

Redovisning, Nyckeltal, Eget kapital