Anbudstid

Ordförklaring

Den tid inom vilken anbud insamlas. Därefter följer anbudsprövningen.

Kategorier

Anbud

Underkategorier

Anbudsprövning