Anbudsprövning

Ordförklaring

Processen som följer efter anbudsinhämtningen där alla anbud värderas och prövas mot varandra.

Kategorier

Anbud, Anbudshandlingar, Anbudsinfordrare, Anbudstid