Anbudsinfordrare

Ordförklaring

Den som infordrar anbud, den presumtive köparen av varan eller tjänsten.

Kategorier

Anbud

Underkategorier

Anbudsprövning