Anbudsansökan

Ordförklaring

En intresseanmälan från en leverantör av en tjänst eller vara till ett annat företags eller statlig organisations upphandlande enhet om att de vill vara med och lämna anbud.

Kategorier

Anbud, Ansökan