Analogisk lagtolkning

Ordförklaring

Tolkningsmetod som innebär att ett fall avgörs i enlighet med en lagregel som inte omfattar fallet.

Kategorier

Lagtolkning