Amorteringstid

Ordförklaring

Tidsperioden under vilken amortering görs.

Kategorier

Amortering