Amorteringsfrihet

Ordförklaring

När amortering, dvs. avbetalning på en skuld, inte behöver göras.

Kategorier

Amortering