Amortera

Ordförklaring

Att betala av på en skuld, i regel lån. Avbetalningen kan vara periodisk och avse mindre belopp eller avse hela beloppet. Amortering gäller normalt delar av en skuld, men kan också avse hela skuldbeloppet. Normalt betalas förutom amortering även ränta.

Kategorier

Amortering