AMEX

Ordförklaring

American stock exchange. Den största av de amerikanska aktiebörserna.

Kategorier

Börs