AMA

Ordförklaring

Allmän material och arbetsbeskrivning. AMA är framtaget av Svensk Byggtjänst och används vid byggbeskrivningar.