Alternativkostnad

Ordförklaring

En term som används inom produktkalkylering. Alternativkostnad är en fiktiv kostnad som används vid benämningen av alternativa resursanvändningar. Kostnaden är den förlorade intäkten från det alternativet man inte valt att nyttja. Används sällan i praktiken.

Kategorier

Kostnad, Produktkalkylering