ALOS 05

Ordförklaring

Allmänna bestämmelser för leverans av varor (utan montage) till offentlig sektor. Ett standardvillkor för leverans till den offentliga sektorn som utarbetats av flera statliga myndigheter.