ALM-analys

Ordförklaring

Asset/Liability Modelling. Tillgångs-/skuldanalys. Studier som genomförs i modeller som simulerar hur portföljer med olika blandningar klarar av en fonds åtaganden.

Kategorier

Aktiefond, Analys