Allmän förmånsrätt

Ordförklaring

Företräde till utdelning enligt förmånsrättslagen, gäller endast vid konkurs och avser all egendom ingår i gäldenärens konkursbo. Fordringar med allmän förmånsrätt går alltid före oprioriterade fordringar.

Kategorier

Fordran

Underkategorier

Oprioriterad fordran, Företagsinteckning

Relaterade mallar

Bevakningsinlaga i konkurs Efterbevakning 2020

Bevakningsinlaga i konkurs 2020