Allemansfond

Ordförklaring

Aktiefond som tidigare hade en förmånlig ställning ställning skattemässigt genom att endast en del av utdelningar och vinster var skattepliktiga. Beskattas numera som vanliga aktiefonder.

Kategorier

Aktiefond