Allanregeln

Ordförklaring

Allanregeln var en praxis som försäkringsbolagen tidigare tillämpade. Den innebar att försäkringar fortsatte att betalas ut med oförändrat belopp också i de fall då en låg återbäringsränta hade minskat försäkringskapitalet och inte längre motiverade nivån på utbetalningen. De flesta försäkringsbolag har idag tagit bort Allanregeln, något som Finansinspektionen också rekommenderat. Skälet till att Allanregeln har tagits bort är att alla sparare ska behandlas lika. Det gäller både i goda och i dåliga tider. Går det bra ska alla sparare få ta del av överskottet, men i sämre tider får alla också vara med och bromsa.

Kategorier

Försäkring