All time high

Ordförklaring

Den högsta noteringen som en aktiekurs eller index varit uppe i hittills.

Kategorier

Aktie