Aktuell kurs

Ordförklaring

Den senaste noterade värdepapperskursen för ett visst börsnoterat värdepapper.

Kategorier

Kurs