Aktuarie

Ordförklaring

En statlig tjänsteman som mottar handlingar som inkommer till myndighet, diarieför handlingarna och antecknar i diariet.