Aktsamhetskrav

Ordförklaring

Försäkringsbolagens krav på aktsamhet för att ersättning ska medges. Dessa krav varierar beroende på vad försäkringen gäller och hur försäkringspraxis ser ut för denna egendom.

Kategorier

Krav