Aktsamhet

Ordförklaring

För att få ersättning från försäkringsbolag krävs att försäkringstagaren har gjort vad som försäkringsbolaget begär för att undvika att en skada inträffar, vilket oftast innebär att man bör iaktta normal aktsamhet.