Aktivsaldo

Ordförklaring

Kreditsaldo. Då summan av krediteringar är större än summan av debiteringar.

Kategorier

Utgående saldo