Aktivitetsprincipen

Ordförklaring

Summan av alla ekonomiska aktiviteter under en viss period. Används vid resultatmätning.