Aktivitetsindex

Ordförklaring

SCB:s sammanvägning av industriproduktion, elproduktion, detaljhandel och antalet arbetade timmar i offentlig sektor.

Kategorier

SCB