Aktivitetsbaserad kalkylering

Ordförklaring

En självkostnadskalkyl. Även kallad ABC-kalkyl eller activity-based costing.

Kategorier

Kalkylering

Underkategorier

ABC, ABC-analys, ABC-kalkylering