Aktivera

Ordförklaring

Bokföringsterm som innebär att en utgift inte kostnadsförs direkt utan sätts upp som en tillgång och avskrivs genom årliga avskrivningar.

Kategorier

Avskrivning, Löpande redovisning