Aktiv risk

Ordförklaring

Ett instruments standardavvikelse. Ett mått som visar till vilken grad instrumentets kursutveckling följer utvecklingen av jämförelseindex. Ett högre värde innebär en större avvikelse från jämförelseindex.

Relaterade mallar

Riskbedömning företag 2020