Aktionist

Ordförklaring

Aktieägare (aktionär).

Kategorier

Aktie