Aktietermin

Ordförklaring

Ett terminskontrakt där den underliggande varan är en aktie. Terminskontraktet är en överenskommelse om köp och försäljning av aktier till ett givet pris på en bestämd dag i framtiden.

Kategorier

Derivat