Aktieteckning

Ordförklaring

Avtal som nedtecknats på stiftelseurkunden eller i en teckningslista om att tillskjuta en viss summa till ett aktiebolags kapital, i utbyte mot aktier i bolaget.

Kategorier

Aktie

Underkategorier

Teckningskurs, Teckningsrättsbevis, Teckningstid, Fusion, Teckningsbevis, Teckningslista

Relaterade mallar

Teckningslista nyemission 10 aktietecknare 2019

Teckningslista - Teckningsoptioner (1 tecknare) 2019