Aktieoption

Ordförklaring

Ger optionsinnehavaren rätten, men inte skyldigheten, att under vissa villkor som anges i optionen rätt att köpa eller sälja aktier.

Kategorier

Option

Underkategorier

Amerikansk option