Aktiemarknad

Ordförklaring

Börs. Marknad för handel med aktier och andra finansiella instrument.

Kategorier

Aktie, Börs, Finansmarknad

Underkategorier

Andrahandsmarknad, Aktiekurs