Aktielikvidkonto

Ordförklaring

Aktielikvidkonto är ett särskilt konto som är anpassat för värdepappersaffärer med de mer frekventa transaktioner det innebär.

Kategorier

Aktie